vrijdag 28 oktober 2016

Je bent gastouder of nanny en wordt ziek, wat dan?

Je gaat er niet vanuit maar het kan gebeuren: je wordt ziek. Meestal ben je snel weer opgeknapt, maar helaas kan het soms van langere duur zijn. Daar kun je geen financiële zorgen bij gebruiken.
Daarom is het goed om te weten wat de gevolgen zijn wanneer jij als gastouder of nanny wegens ziekte uitvalt. Waar mensen in loondienst terug kunnen vallen op de ziektewet, gelden voor gastouders en nanny’s andere regels.

Gastouder en ziek worden
Ben je ziek en kun je niet werken? Dan heb je geen recht op loondoorbetaling. Dat is vervelend wanneer je 3 dagen ziek bent, maar wat als je voor langere periode ziekt blijft of zelfs arbeidsongeschikt raakt?

Nanny en ziek worden
Werk je volgens de Regeling dienstverlening aan huis dan heb je bij ziekte recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Je krijgt wel minder uitbetaald; 70% van je normale vergoeding of in ieder geval het wettelijk minimumloon. Deze regeling gaat in nadat je eerst twee dagen ziek bent geweest zonder loondoorbetaling, zogenaamde ‘wachtdagen’. Ben je na 6 weken nog steeds ziek? Dan vervalt je recht op loondoorbetaling.

En wat dan?
Of je nu gastouder of nanny bent, ziek worden betekent dat je inkomsten per direct of na 6 weken wegvallen. Er zijn verschillende manieren om in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid een eigen vangnet te creëren.

In grote lijn heb je keuze uit (een combinatie van) de volgende 4 mogelijkheden:
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Vrijwillige ziektewet- en/of WIA-verzekering
 • Broodfonds
 • Zelf opvangen


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Deze is er in alle soorten en maten. Je kunt verschillende soorten arbeidsongeschiktheid verzekeren. Daarnaast zit er verschil in de hoogte van het te verzekeren bedrag, de wachtperiode of de looptijd van de uitkering. Kortom: een AOV is helemaal af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.

Vrijwillige ziektewet- en/of WIA-verzekering
Je kunt ook een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten via het UWV. Het voordeel hiervan is dat je maar 2 wachtdagen hebt, er geen medische keuring vereist is, de verzekering dagelijks opzegbaar is en er een acceptatieplicht geldt. Deze verzekering is alleen af te sluiten wanneer je jezelf binnen 13 weken na afloop van je loondienstverband of uitkering aanmeldt.

Broodfonds
Een broodfonds is een groep van minimaal 20 en maximaal 50 freelancers/ondernemers (vaak uit verschillende beroepsgroepen) die elkaar kennen. Ieder lid zet maandelijks geld opzij op een broodfondsrekening. Wanneer een lid ziek wordt, ontvangt hij/zij een schenking vanuit de andere leden. De schenkingsperiode duurt maximaal 2 jaar en gaat in nadat je 1 maand ziek bent geweest.  

Zelf opvangen
Is het afsluiten van een risicoverzekering financieel (nog) niet mogelijk of bouw je liever een buffer in eigen beheer op? Start dan met sparen zodat je een eerste periode zonder inkomsten zelf kunt overbruggen.


Benieuwd naar andere tips en weetjes over de financiële kant van gastouder- en nanny-opvang?


Download dan de Gastoudergids 2016


vrijdag 14 oktober 2016

Eerste hulp bij niet-betalende ouders, 5 tips voor gastouders

Je hebt het helemaal voor elkaar, bent lekker aan de slag als gastouder of nanny en je opvang loopt goed. Helaas is er één minpuntje: er zit een ouder bij die jou niet of (structureel) te laat betaalt. Je moet deze ouder vaak herinneren aan de openstaande betaling. Dit kost je veel tijd en moeite en het verpest de goede relatie die je met elkaar hebt.

Herkenbaar? Lees dan deze 5 tips waardoor je voortaan gewoon je geld krijgt!

Tip 1: Stel betalingsvoorwaarden op
Het klinkt eenvoudig maar stel duidelijke betalingsvoorwaarden op (inclusief betalingstermijn en vervolgstappen bij niet betalen) en laat de ouder deze voor aanvang van de opvang ondertekenen.

Tip 2: Blijf kort op de bal zitten
Heeft een ouder na de afgesproken datum niet betaald? Maak dit direct bespreekbaar, ook als je het een lastig onderwerp vindt. Spreek de ouder aan tijdens een haal- en brengmoment. Vraag wanneer je de betaling kunt verwachten, respecteer hierbij wel de privacy van de ouder.

Tip 3: Vraag om hulp bij je gastouderbureau
Vraag je vaste contactpersoon bij het gastouderbureau om, samen met jou, in gesprek te gaan met de ouder.  

Tip 4: Schakel een incassobureau in
Dit hoeft jou geen geld te kosten, veel incassobureaus brengen de incassokosten in rekening bij degene met de openstaande schuld, in dit geval de ouder.

Tip 5: Blijft het betalingsprobleem bestaan? Zet de opvang dan stop
Merk je dat er bij een ouder een structureel betalingsprobleem ontstaat? Bespreek de zorgen die je hier over hebt met de ouder. Natuurlijk wil je niet dat je opvangkinderen de dupe worden van de situatie, toch is het belangrijk om op tijd je grenzen aan te geven. Blijft het betalingsprobleem bestaan? Zet de opvang dan stop.

Benieuwd naar andere tips en weetjes over de financiële kant van gastouder- en nanny-opvang?

Download dan de Gastoudergids 2016.


vrijdag 30 september 2016

Hoe houd je als gastouder een goede administratie bij?


Herken jij dit: opvang bieden is het leukste wat er is, maar ieder jaar die administratie bij elkaar zoeken voor je belastingaangifte is zo’n gedoe. Toch is een complete administratie belangrijk om een juiste aangifte te kunnen doen, én het levert geld op wanneer je precies weet wat je inkomsten en je kosten zijn geweest.

Hoe weet je of je administratie compleet is? Door de onderstaande documenten in één map te verzamelen:
 • Een jaaroverzicht van verzorgde opvanguren - krijg je van je gastouderbureau.
 • Een jaaroverzicht van ontvangen bedragen gastoudervergoeding - krijg je van je gastouderbureau.
 • Een overzicht van totale gemaakte kosten - houd je zelf bij.
 • Een jaaroverzicht van gewerkte uren - krijg je van je gastouderbureau.
 • Een jaaroverzicht van verreden kilometers - houd je zelf bij.
 • Overeenkomst(en) met gastouderbureau(s) - bewaar je zelf.
 • Overeenkomst(en) met vraagouder(s) - bewaar je zelf.

Zoals je ziet is het een kwestie van bewaren (overeenkomsten), opvragen (alles wat je vanuit je gastouderbureau krijgt) en goed bijhouden (je kosten).

Bonnetjes, bonnetjes, bonnetjes
Wil je zeker weten dat je alle gemaakte kosten ten behoeve van je opvang in mindering kunt brengen op je inkomsten? Zorg dan dat je van alle kosten een bewijsstuk hebt. Stop deze bewijsstukken direct in je map voor dat jaar. Bewaren die bonnetjes!  

Verschil administratie zzp-er of freelancer
Er zitten een aantal overeenkomsten in de administratie die je als zzp-er of freelancer bijhoudt voor het doen van je aangifte.
 • Zowel als zzp-er en als freelancer bewaar je de bonnetjes van al je kosten.
 • In beide gevallen heb je papieren nodig waaruit blijkt wat je inkomsten zijn geweest.

Behalve overeenkomsten is er ook een belangrijk verschil tussen de beide administraties. Als zzp-er houd je in je administratie namelijk alle uren bij die je besteedt aan je onderneming. Hierin tellen, naast het aantal uren dat je werkelijk opvang verzorgt, ook de uren mee voor o.a. de voorbereiding van je opvang, de promotie van je opvang en het voeren van de administratie.

Wie bewaart, die heeft….een administratie waar je altijd op terug kunt pakken
Precies, een goede administratie blijft minstens 7 jaar in de kast staan, zo lang duurt je fiscale bewaarplicht namelijk en mag de Belastingdienst in theorie nog stukken van je opvragen.


Benieuwd naar andere tips en weetjes over de financiële kant van gastouder- en nanny-opvang? Download dan de Gastoudergids 2016.