vrijdag 31 maart 2017

Ben jij een gastouder of een nanny?

Werk je als opvangprofessional in de kleinschalige kinderopvang dan ben je een gastouder of nanny. Voor je registratie in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen maakt het niks uit; het LRKP registreert iedereen als gastouder. Maar voor jezelf en voor ouders zijn er wel degelijk verschillen. 

Opvanglocatie  
Bij de keuze of je als gastouder of nanny aan de slag gaat is de belangrijkste vraag: Waar ga ik opvang bieden? De meeste gastouder- en nannybureaus bepalen het verschil tussen een gastouder en een nanny op basis van de opvanglocatie. Vang jij kinderen in jouw eigen huis op (of in een ruimte aan huis ingericht als opvangruimte), dan ben je een gastouder. Bied je opvang bij ouders in huis, dan word je vaak een nanny genoemd.

Naast praktische overwegingen bij de keuze in je opvanglocatie, is het goed om te weten dat opvang bieden in jouw eigen huis of aan huis bij ouders juridische, belastingtechnische of andere financiële gevolgen kan hebben. De opvanglocatie is namelijk van invloed op:

 • Gezagverhouding: Dit is een juridische term die draait om de vraag: wie bepaalt hoe jij jouw werk doet, jij of de ouder? Bij opvang in jouw eigen huis (gastouder) gaat de wet ervan uit dat jij de regie hebt en dat er geen gezagsverhouding is. Vang je kinderen op in het huis van de ouders (nanny) dan is die gezagsverhouding er wel, want dan bepaalt de ouder in de meeste gevallen de regels.
 • Soort overeenkomst: Wel of geen gezagsverhouding heeft weer gevolgen voor het soort overeenkomst wat je sluit met ouders. In de praktijk komen de volgende twee soorten het meeste voor: de Overeenkomst van opdracht en de Regelingdienstverlening aan huis. Als gastouder heb je te maken met de eerste en als nanny met de tweede variant. De verschillen tussen de overeenkomsten liggen vooral op het vlak van zekerheid, zoals bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte. Daar tegenover staat dat de ene variant meer belastingtechnische voordelen biedt dan de andere.

Gastoudergids 2017
Meer lezen over de verschillen tussen gastouder- en nanny-opvang?
Download dan de Gastoudergids 2017, krijg antwoord op jouw vragen en ontdek slimme financiële weetjes!


maandag 20 februari 2017

10 Belangrijke weetjes voor iedere gastouder en nanny

Dat je zelf je opvanglocatie inricht, bepaalt op welke dagen je werkt en hoe je huisregels eruitzien, weten de meeste opvangprofessionals die als gastouder aan de slag gaan wel. Maar dat je zelf je pensioen moet regelen of achter die niet-betalende ouder aangaat, is niet altijd bij iedereen bekend.
Daarom, voor de zekerheid, hier nog even 10 belangrijke dingen die iedere gastouder of nanny moet weten over de financiële kant van het gastouderschap:

 1. Je werkt niet in loondienst maar volgens een overeenkomst van opdracht of de Regeling dienstverlening aan huis (als je bij ouders in huis opvang verricht).
 2. Je draagt zelf inkomstenbelasting af en moet daarnaast 5,4% reserveren voor je bijdrage Zorgverzekeringswet.
 3. Je kunt je aangifte inkomstenbelasting invullen als freelancer of zzp-er. Als zzp-er betaal je minder belasting, omdat je gebruikt kunt maken van fiscale voordelen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan verschillende voorwaarden van de Belastingdienst voldoen.
 4. Er zijn verschillende kosten die je mag opvoeren om je inkomen te verlagen, hierdoor betaal je minder belasting over je inkomsten.
 5. Je bent vrij om jouw eigen uurtarief te bepalen.
 6. Dit uurtarief moet niet alleen genoeg zijn om rond te komen, je regelt er ook zaken van zoals je pensioen, verzekeringen en een reservepotje.
 7. Gaat er tijdens je werk iets stuk of er gebeurt iets met je opvangkind, dan dekt je particuliere aansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Informeer of je gastouderbureau hier collectief een verzekering voor heeft afgesloten.
 8. Wanneer een ouder jou ondanks inspanningen van jouw kant maar niet betaalt, kun je een incassobureau inschakelen. De kosten hiervoor komen vaak voor rekening van de niet-betalende ouder.
 9. Ziek zijn = geen inkomsten. Er zijn verschillende alternatieven buiten een aov waarmee je dit risico afdekt, zoals jezelf aansluiten bij een broodfonds of een verzekering via het UWV.
 10. Er bestaat een gratis e-book waar je alles over deze 9 weetjes en nog veel meer financiële tips voor gastouders en nanny’s kunt vinden: de Gastoudergids 2017.
 
Download de gratis Gastoudergids 2017, het e-book over jouw financiële mogelijkheden, kansen en risico’s als zelfstandige opvangprofessional. 
donderdag 15 december 2016

5 tips voor een goed uurtarief als gastouder of nanny


Wat is mijn uurtarief? Het is een van de eerste vragen die je jezelf stelt wanneer je start als gastouder of nanny. Ook wanneer je al wat jaren werkzaam bent, blijft deze vraag relevant. Want wat is jouw dienstverlening waard en hoe bepaal je een goed, marktconform uurtarief?

Deze 5 tips helpen je hierbij:

Tip 1: Richtlijnen uurtarief gastouderopvang of nanny opvang
Als gastouder bepaal je zelf je uurtarief. Er is wel een landelijk gemiddelde waarbinnen gastouders in Nederland hun tarief bepalen, dit ligt tussen de EUR 4,50 en EUR 6,00 per kind per uur. Hierbij liggen de tarieven in de grotere steden gemiddeld hoger dan in de landelijke gebieden.
Als nanny werk je vaak volgens de Regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat je in ieder geval recht hebt op het minimumloon. (Let op: dit heet niet voor niks ‘minimumloon’. Wat voor jou een goed tarief is, hangt ook van andere factoren af, zie hieronder).

Tip 2: Weet wat jij te bieden hebt
Jij weet waar jouw kracht als gastouder ligt en vanuit welke kernwaarden je werkt. Dat maakt het makkelijker om het prijskaartje dat aan jouw gastouderopvang hangt, te bepalen. Kwaliteit kent immers een prijs, mits binnen redelijke grenzen natuurlijk.

Tip3: Je uurtarief is inclusief voorzieningen voor pensioen en verzekeringen
Als gastouder of nanny werk je niet in loondienst. Dit betekent dat zaken zoals pensioen en inkomen bij ziekte niet automatisch geregeld zijn. Houd in het bepalen van je uurtarief rekening met de onkosten die je maakt om zelf zaken te regelen op het gebied van verzekeringen en pensioenopbouw.
 
Tip 4: Bouw reserves in
Wat als de opvang voor één of meerdere van je opvangkinderen ineens niet meer nodig is? Dan val je direct terug in inkomsten. Door een stukje ‘reserve’ in je uurtarief mee te nemen en dit deel maandelijks apart te zetten, bouw je een financiële buffer op waarmee je een tijdelijk inkomstenverlies op kunt vangen.

Tip 5: Download de Gastoudergids voor nog meer tips
Wil je nog meer slimme tips die je helpen bij de financiële kant van het gastouderschap?


Download dan de Gastoudergids en lees alles wat je als gastouder of nanny moet weten!