maandag 20 februari 2017

10 Belangrijke weetjes voor iedere gastouder en nanny

Dat je zelf je opvanglocatie inricht, bepaalt op welke dagen je werkt en hoe je huisregels eruitzien, weten de meeste opvangprofessionals die als gastouder aan de slag gaan wel. Maar dat je zelf je pensioen moet regelen of achter die niet-betalende ouder aangaat, is niet altijd bij iedereen bekend.
Daarom, voor de zekerheid, hier nog even 10 belangrijke dingen die iedere gastouder of nanny moet weten over de financiële kant van het gastouderschap:

 1. Je werkt niet in loondienst maar volgens een overeenkomst van opdracht of de Regeling dienstverlening aan huis (als je bij ouders in huis opvang verricht).
 2. Je draagt zelf inkomstenbelasting af en moet daarnaast 5,4% reserveren voor je bijdrage Zorgverzekeringswet.
 3. Je kunt je aangifte inkomstenbelasting invullen als freelancer of zzp-er. Als zzp-er betaal je minder belasting, omdat je gebruikt kunt maken van fiscale voordelen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan verschillende voorwaarden van de Belastingdienst voldoen.
 4. Er zijn verschillende kosten die je mag opvoeren om je inkomen te verlagen, hierdoor betaal je minder belasting over je inkomsten.
 5. Je bent vrij om jouw eigen uurtarief te bepalen.
 6. Dit uurtarief moet niet alleen genoeg zijn om rond te komen, je regelt er ook zaken van zoals je pensioen, verzekeringen en een reservepotje.
 7. Gaat er tijdens je werk iets stuk of er gebeurt iets met je opvangkind, dan dekt je particuliere aansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Informeer of je gastouderbureau hier collectief een verzekering voor heeft afgesloten.
 8. Wanneer een ouder jou ondanks inspanningen van jouw kant maar niet betaalt, kun je een incassobureau inschakelen. De kosten hiervoor komen vaak voor rekening van de niet-betalende ouder.
 9. Ziek zijn = geen inkomsten. Er zijn verschillende alternatieven buiten een aov waarmee je dit risico afdekt, zoals jezelf aansluiten bij een broodfonds of een verzekering via het UWV.
 10. Er bestaat een gratis e-book waar je alles over deze 9 weetjes en nog veel meer financiële tips voor gastouders en nanny’s kunt vinden: de Gastoudergids 2017.
 
Download de gratis Gastoudergids 2017, het e-book over jouw financiële mogelijkheden, kansen en risico’s als zelfstandige opvangprofessional. 
donderdag 15 december 2016

5 tips voor een goed uurtarief als gastouder of nanny


Wat is mijn uurtarief? Het is een van de eerste vragen die je jezelf stelt wanneer je start als gastouder of nanny. Ook wanneer je al wat jaren werkzaam bent, blijft deze vraag relevant. Want wat is jouw dienstverlening waard en hoe bepaal je een goed, marktconform uurtarief?

Deze 5 tips helpen je hierbij:

Tip 1: Richtlijnen uurtarief gastouderopvang of nanny opvang
Als gastouder bepaal je zelf je uurtarief. Er is wel een landelijk gemiddelde waarbinnen gastouders in Nederland hun tarief bepalen, dit ligt tussen de EUR 4,50 en EUR 6,00 per kind per uur. Hierbij liggen de tarieven in de grotere steden gemiddeld hoger dan in de landelijke gebieden.
Als nanny werk je vaak volgens de Regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat je in ieder geval recht hebt op het minimumloon. (Let op: dit heet niet voor niks ‘minimumloon’. Wat voor jou een goed tarief is, hangt ook van andere factoren af, zie hieronder).

Tip 2: Weet wat jij te bieden hebt
Jij weet waar jouw kracht als gastouder ligt en vanuit welke kernwaarden je werkt. Dat maakt het makkelijker om het prijskaartje dat aan jouw gastouderopvang hangt, te bepalen. Kwaliteit kent immers een prijs, mits binnen redelijke grenzen natuurlijk.

Tip3: Je uurtarief is inclusief voorzieningen voor pensioen en verzekeringen
Als gastouder of nanny werk je niet in loondienst. Dit betekent dat zaken zoals pensioen en inkomen bij ziekte niet automatisch geregeld zijn. Houd in het bepalen van je uurtarief rekening met de onkosten die je maakt om zelf zaken te regelen op het gebied van verzekeringen en pensioenopbouw.
 
Tip 4: Bouw reserves in
Wat als de opvang voor één of meerdere van je opvangkinderen ineens niet meer nodig is? Dan val je direct terug in inkomsten. Door een stukje ‘reserve’ in je uurtarief mee te nemen en dit deel maandelijks apart te zetten, bouw je een financiële buffer op waarmee je een tijdelijk inkomstenverlies op kunt vangen.

Tip 5: Download de Gastoudergids voor nog meer tips
Wil je nog meer slimme tips die je helpen bij de financiële kant van het gastouderschap?


Download dan de Gastoudergids en lees alles wat je als gastouder of nanny moet weten!
vrijdag 28 oktober 2016

Je bent gastouder of nanny en wordt ziek, wat dan?

Je gaat er niet vanuit maar het kan gebeuren: je wordt ziek. Meestal ben je snel weer opgeknapt, maar helaas kan het soms van langere duur zijn. Daar kun je geen financiële zorgen bij gebruiken.
Daarom is het goed om te weten wat de gevolgen zijn wanneer jij als gastouder of nanny wegens ziekte uitvalt. Waar mensen in loondienst terug kunnen vallen op de ziektewet, gelden voor gastouders en nanny’s andere regels.

Gastouder en ziek worden
Ben je ziek en kun je niet werken? Dan heb je geen recht op loondoorbetaling. Dat is vervelend wanneer je 3 dagen ziek bent, maar wat als je voor langere periode ziekt blijft of zelfs arbeidsongeschikt raakt?

Nanny en ziek worden
Werk je volgens de Regeling dienstverlening aan huis dan heb je bij ziekte recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling. Je krijgt wel minder uitbetaald; 70% van je normale vergoeding of in ieder geval het wettelijk minimumloon. Deze regeling gaat in nadat je eerst twee dagen ziek bent geweest zonder loondoorbetaling, zogenaamde ‘wachtdagen’. Ben je na 6 weken nog steeds ziek? Dan vervalt je recht op loondoorbetaling.

En wat dan?
Of je nu gastouder of nanny bent, ziek worden betekent dat je inkomsten per direct of na 6 weken wegvallen. Er zijn verschillende manieren om in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid een eigen vangnet te creëren.

In grote lijn heb je keuze uit (een combinatie van) de volgende 4 mogelijkheden:
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Vrijwillige ziektewet- en/of WIA-verzekering
 • Broodfonds
 • Zelf opvangen


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Deze is er in alle soorten en maten. Je kunt verschillende soorten arbeidsongeschiktheid verzekeren. Daarnaast zit er verschil in de hoogte van het te verzekeren bedrag, de wachtperiode of de looptijd van de uitkering. Kortom: een AOV is helemaal af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.

Vrijwillige ziektewet- en/of WIA-verzekering
Je kunt ook een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten via het UWV. Het voordeel hiervan is dat je maar 2 wachtdagen hebt, er geen medische keuring vereist is, de verzekering dagelijks opzegbaar is en er een acceptatieplicht geldt. Deze verzekering is alleen af te sluiten wanneer je jezelf binnen 13 weken na afloop van je loondienstverband of uitkering aanmeldt.

Broodfonds
Een broodfonds is een groep van minimaal 20 en maximaal 50 freelancers/ondernemers (vaak uit verschillende beroepsgroepen) die elkaar kennen. Ieder lid zet maandelijks geld opzij op een broodfondsrekening. Wanneer een lid ziek wordt, ontvangt hij/zij een schenking vanuit de andere leden. De schenkingsperiode duurt maximaal 2 jaar en gaat in nadat je 1 maand ziek bent geweest.  

Zelf opvangen
Is het afsluiten van een risicoverzekering financieel (nog) niet mogelijk of bouw je liever een buffer in eigen beheer op? Start dan met sparen zodat je een eerste periode zonder inkomsten zelf kunt overbruggen.


Benieuwd naar andere tips en weetjes over de financiële kant van gastouder- en nanny-opvang?


Download dan de Gastoudergids 2016